Biznes

W jaki sposób powinno się przeprowadzić inwentaryzację wyposażenia?

Należy mieć świadomość, że inwentaryzacja wyposażenia jest zdecydowanie prostszym zadaniem niż mogłoby się wydawać. Konieczne jest bowiem bardzo dokładne przestrzeganie określonych zasad. W jaki sposób powinna zatem zostać wykonana inwentaryzacja wyposażenia? Na jakie kwestie koniecznie trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Przeprowadzanie spisu z natury tylko i wyłącznie przy obecności osoby, która jest materialnie odpowiedzialna za składniki majątku

Należy mieć świadomość, że osoba, która materialnie odpowiada za składniki majątku ma możliwość wskazania osoby zastępującej ją w trakcie spisu. W przypadku, gdy jednak wspomniana osoba nie będzie miała możliwości uczestniczenia przy inwentaryzacji, a także nie dokona wyznaczenia innej osoby, rekomendowane jest, by zespół spisowy składał się przynajmniej z trzech osób.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy dojdzie do ewentualnej zmiany osoby albo osób, które są odpowiedzialne materialnie za określone składniki majątku? Zalecane jest zagwarantowanie możliwości uczestniczenia przy inwentaryzowaniu składników osobom przekazującym i przejmującym składniki, a także odpowiedzialność za nie.

Ewidencję magazynową trzeba uzgodnić z ewidencją księgową

Koniecznie należy pamiętać, że praktycznie zawsze jeszcze przed przeprowadzeniem spisu z natury, rekomendowane jest ustalenie ewidencji magazynowej z ewidencją księgową. Godny uwagi jest bowiem fakt, że stan, który zostanie ustalony w drodze spisu z natury będzie dodatkowo musiał podlegać porównaniu z danymi z istotnych ksiąg rachunkowych.

Warto mieć świadomość, że na czas wspomnianego spisu zespół spisowy dokona zabezpieczenia ewidencji magazynowej, a następnie pobierze od osób odpowiedzialnych oświadczenia dotyczące uzgodnienia z ewidencją księgową. Należy także zaznaczyć, że może oczywiście dojść do sytuacji, że omawiana inwentaryzacja będzie przebiegała przy otwartych magazynach danej jednostki. Rekomendowane jest wtedy bardzo dokładne zwrócenie uwagi na kontrole poprawności spisu.

Przestrzeganie bardzo istotnych zasad przy sporządzaniu arkuszy spisowych

Należy zdawać sobie sprawę, że jeszcze przed przystąpieniem do spisów z natury dany zespół spisowy dostanie za za pokwitowaniem arkusze spisowe. Godny uwagi jest fakt, że będą one właściwie oznakowane w taki sposób, że będzie możliwa kontrola ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto warto wiedzieć, że od osób, które są odpowiedzialne materialnie będzie się pobierało oświadczenia wstępne dotyczące stanu zabezpieczenia majątku.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close