Praca

Rodzaje szkoleń BHP dla pracowników biurowych

Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dotyczy to również pracowników biurowych.

Rodzaje szkoleń BHP dla pracowników biurowych

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek szkolenia pracowników pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Tematyka oraz częstotliwość takich szkoleń zależna jest od stanowiska pracy.

Szkolenia te obowiązkowe są także dla pracowników biurowych – realizowane są wtedy jako szkolenia BHP administracyjno-biurowe, które dzielone są na dwie kategorie, czyli wstępne oraz okresowe.

Wstępne szkolenie BHP dla pracowników biurowych wykonuje się przed rozpoczęciem pracy przez pracownika. Z kolei okresowe szkolenie BHP pracowników realizowane jest wtedy, gdy pracownicy są już zatrudnieni na danym stanowisku.

Wstępne szkolenia BHP administracyjno-biurowe

Wstępne szkolenie BHP administracyjno-biurowe musi być wykonane dla każdego pracownika, a także stażysty czy praktykanta, który dopiero ma zacząć pracę na stanowisku biurowym.

Takie szkolenie BHP pracowników przekazuje szeroką gamę informacji dotyczących stanowiska pracy oraz obowiązków pracownika. Dzieli się ono na dwie części, czyli na szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie ogólne to szkolenie BHP dla pracowników biurowych, które w przekrojowy sposób prezentuje informacje dotyczące BHP dla stanowisk biurowych. Z kolei instruktaż stanowiskowy to szkolenie bhp pracowników realizowane bezpośrednio na stanowisku pracy – tam instruktor pokazuje, jak należy korzystać z niego bezpiecznie, by uniknąć wypadków, zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób zawodowych, które także zdarzają się na stanowiskach biurowych.

Okresowe szkolenia BHP administracyjno-biurowe

W przeszłości okresowe szkolenie BHP administracyjno-biurowe było obowiązkowe – realizowano je co 6 lat. Aktualnie nie jest ono już obligatoryjne.

Zmiany wprowadzone przez Ustawę z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, wskazują, że szkolenia BHP dla pracowników biurowych nie są obowiązkowe wtedy, gdy pracodawca wykonuje działalność, która nie przewyższa trzeciej kategorii ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym dla wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close