Biznes

Kodeks honorowy czyli wzajemny szacunek

Zatrudnienie pracownika generuje dodatkowe obowiązki, nie tylko księgowe, ale też związane z przeszkoleniem pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod wieloma względami firma, w której jest chociaż jeden pracownik, bardzo mocno różni się od jednoosobowej działalności gospodarczej.

Świętość czyli Kodeks pracy

Wiele osób ma świadomość, że pracownicy muszą przechodzić okresowe szkolenia i testy BHP. Wiele osób nie ma jednak świadomości, że takie testy muszą przechodzić też pracodawcy, czyli osoby które zatrudniają pracowników w swojej firmie. Na takich kursach BHP dla pracodawców omawia się kodeks pracy i wiele wynikających z niego przepisów. Kursy bhp dla pracodawców poruszają na przykład tematy związane z zatrudnianiem kobiet, które zachodzą w ciążę. Z tego tytułu posiadają wiele uprawnień. Warto mieć tego świadomość. Interesujące są też zagadnienia związane z zatrudnianiem młodocianych pracowników, a także kwestie urlopowe czy związane ze zwolnieniem chorobowym. Często na takich szkoleniach wywiązują się ciekawe dyskusje, a czas mocno się wydłuża. Szkolenie bhp dla kierowników to również szansa na interesujące dyskusje. Kursy bhp dla pracodawców nie wyczerpią wszystkich tematów, ale w ciekawy sposób wprowadzają szefa w tematykę prawa pracy. Szkolenie bhp dla kierowników daje wiedzę, a ta wiedza pozwala poznać obowiązujące prawo i się do niego stosować.

Kodeks honorowy

Jeżeli pracodawca nie będzie wypełniał swoich obowiązków w zakresie okresowego przechodzenia szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, to może spodziewać się kontroli i kary nałożonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Tak naprawdę warto dbać o terminy tych szkoleń, nie z powodu strachu przed karą, ale dlatego że przepisy polskiego prawa bardzo często się zmieniają i warto być z nimi na bieżąco. Nie można sprowadzać wszystkiego tylko do kar i nagród. Pracownik i pracodawca powinni szanować się wzajemnie. W niektórych firmach spisany zostaje na przykład kodeks honorowy, który określa postępowanie pracowników wobec siebie nawzajem, a także szefa wobec pracowników i pracowników wobec szefa. Wybierając usługodawcę, który poprowadzi szkolenie warto posłuchać opinii innych, którzy już na takim szkoleniu byli. Powinno to być szkolenie ciekawe, zagadnienia przedstawione w interesujący sposób.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close