Biznes

Czym jest nota korygująca?

Sprzedaż i kupno najróżniejszych produktów wiąże się oczywiście z wystawianiem faktur. Wiele osób rozlicza się bowiem z podatku, co jest niezbędne w celu dopełnienia wszelkich formalności. Czasami okazuje się jednak, że owe faktury posiadają małe błędy. Co w takim przypadku? Otóż wtedy sytuację ratuje tak zwana nota korygująca. Czym jest i co warto o niej wiedzieć?

Co to takiego nota korygująca?

Zapewne większość osób nie spotkała się wcześniej z takim określeniem, jak nota korygująca. Okazuje się, że jest to zjawisko dość często spotykane, a większość osób nie wie, że ma z nim do czynienia.

Otóż jest ona dokumentem, który nie podlega księgowaniu. Jej głównym zadaniem jest korekta błędów, jakie powstały na skutek błędnego wystawienia faktury. Czasami takie małe błędy mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Kto wystawia notę korygującą i czego ona dotyczy?

Skoro już wiadomo, czym tak naprawdę jest owa nota, to warto wspomnieć o tym, kto jest odpowiedzialny za jej wystawienie. Otóż jakiekolwiek błędy mogą zostać poprawione przez nabywcę towaru bądź usługi.

Dokument ten bardzo często dotyczy sytuacji, w czasie której podane zostają błędne dane nabywcy lub sprzedawcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że noty nie można wystawiać w każdym przypadku. Kiedy zatem można pokusić się na takie rozwiązanie? Otóż na pewno wtedy, gdy na fakturze zostanie podany na przykład błędny NIP sprzedawcy czy niewłaściwy adres zamieszkania. Nota służy również do korekty błędnie zapisanej daty czy niewłaściwego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Co zawiera nota?

Ustawa o podatku od towarów i usług dokładnie określa, co powinno znaleźć się w nocie korygującej. Przede wszystkim powinna zawierać oznaczenie, które jasno daje do zrozumienia, iż jest to poprawka.

Konieczne jest tutaj oczywiście umieszczenie poprawnych już danych. Warto także podać datę wykonania poprawki. Trzeba także podać treść, jaką dotyczy owa nota.

Faktury powinny zawsze być wykonywane we właściwy sposób. Wszelkie błędy, jakie się na niej pojawią, mogą w przyszłości być przyczyną poważnych problemów, dlatego tak ważna jest ewentualna korekta błędów.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close