Biznes

Inwentaryzacja środków trwałych – kto i kiedy musi ją robić?

Warto mieć świadomość, że inwentaryzacja środków trwałych w firmie obowiązuje działalności gospodarcze, które prowadzą swoją księgowość w formie ksiąg handlowych. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w teorii omawiany spis powinien być wykonywany przez firmę co roku, jednak istnieją sytuacje, gdzie można przeprowadzać inwentaryzację raz na cztery lata.

Czym dokładnie jest inwentaryzacja środków trwałych?

Należy zdawać sobie sprawę, że inwentaryzacja środków trwałych w najprostszym możliwym ujęciu jest policzeniem, a także zmierzeniem ilościowego stanu praktycznie wszystkich środków trwałych znajdujących się w danym przedsiębiorstwie. Konieczne jest również bardzo dokładne uwzględnienie ich przydatności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Każdy przedsiębiorca, który dokonał inwentaryzacji posiada widzę, jaki jest stan majątkowy jego firmy. Może tym samym wykonać porównanie stanu faktycznego z danymi znajdującymi się w księgach. Warto mieć również świadomość, że w oparciu o omawianą inwentaryzację możliwe jest również dokonanie ewentualnych korekt przychodów oraz kosztów. Godny uwagi jest fakt, że wszystkie szczegółowe przepisy związane z inwentaryzacją są opisane w ustawie o rachunkowości.

Istotna zmiana progu granicznego środka trwałego w 2018 roku

Należy wiedzieć, że w 2018 roku miało miejsce podwyższenie kwoty wydatku pozwalającego na umieszczenie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Ponadto od tego momentu nie ma żadnej konieczności ujmowanie wspomnianego wydatku w kategorii środków trwałych.

Godny uwagi jest fakt, że obecnie wspomniana wartość graniczna wynosi 10 tysięcy złotych. Przedsiębiorca powinien o tym pamiętać podczas zakupu nowych składników majątku. W ten sposób możliwe będzie podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji

Kto musi przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obowiązek prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji środków trwałych będzie obejmował praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, które rozliczają się za pomocą Ksiąg handlowych.

Ponadto obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych dotyczy osób fizycznych, spółek partnerskich, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych, a także wszystkich podmiotów, które wykonują działalność gospodarczą i są dodatkowo zobowiązane prawem do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Trzeba pamiętać, aby omawiana inwentaryzacja była przeprowadzana tylko i wyłącznie przez doświadczone osoby. Można również wynająć do tego celu firmę zewnętrzną.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close