Praca

Jakie można spotkać znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa to element, którego nie może zabraknąć w żadnym zakładzie pracy ani budynku użyteczności publicznej. Ich stosowanie jest uregulowane w przepisach prawnych. Mają one za zadanie chronić przed potencjalnymi zagrożeniami, a także informować o niebezpieczeństwach i pomagać w poruszaniu się po obiekcie.

W jakim celu stosowane są znaki bezpieczeństwa?

Odpowiednio rozmieszczone znaki we właściwych miejscach mają za zadanie dokładnie opisać przestrzeń w danym obiekcie oraz poza nim. Szczególnie jest to ważne w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, ale także na ogromne znaczenie podczas ratowania życia w sytuacjach różnych zagrożeń.

Zadaniem znaków bezpieczeństwa jest eliminacja potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Ich rola to także nakaz określonego zachowania oraz informowanie o tym, gdzie znajduje się droga ewakuacyjna lub elementy przeciwpożarowe.

Jakie rodzaje znaków bezpieczeństwa można spotkać?

Znaki BHP można podzielić na cztery kategorie. Pierwszą z nich są znaki zakazu, które w wyraźny sposób informują o tym, czego nie wolno robić w danym miejscu. Drugą grupą są znaki nakazu. One z kolei w przeciwieństwie do tych pierwszych w jasny sposób nakazują, jakie działania należy podjąć w danym obiekcie lub poza nim.

Trzecią grupą są znaki ostrzegawcze, których zadaniem jest ostrzeganie przed zagrożeniem. Informują one także o tym, że w danym miejscu należy zachować szczególną ostrożność. Ostatnią grupą są znaki informacyjne, które przejrzyście i czytelnie informują o wyjściu ewakuacyjnym lub sprzęcie medycznym.

Jak umieszczać znaki BHP?

Rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa przede wszystkim powinno współgrać z rodzajem i wielkością obiektu oraz z poziomem występujących zagrożeń.

Umieszczając Znaki bezpieczeństwa należy zrobić to tak, aby były one czytelne i widoczne. Nie wolno umieszczać zbyt wielu znaków obok siebie. Znaki przeciwpożarowe muszą być zamontowane w miejscu, w którym znajduje się sprzęt gaśniczy. Tabliczki powinny być umieszczone na wysokości wzroku lub nad obiektem ewakuacyjnym.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close