Biznes

Kim jest notariusz?

Notariusz jest prawnikiem, który mianowany został na swoje stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości. Minister ten wyznacza notariuszowi siedzibę jego kancelarii w jakiej będzie świadczył swoje usługi.

Czynności wykonywane przez notariusza

Notariusz nie jest funkcjonariuszem publicznym, ale mimo to korzysta on z ochrony jaka przysługuje właśnie takim funkcjonariuszom. Sposób w jaki notariusz świadczy usługi jest określony w prawie o notariacie. Do czynność notariusza zaliczyć można czuwanie nad uniknięciem konfliktów interesów, sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń. Notariusz sporządza protokoły i doręcza oświadczenia, przyjmuje oraz przechowuje papiery wartościowe oraz poufne dane zawarte na dyskach twardych. Notariusz wykonuje projekty aktów, wypisy i odpisy, a także wyciągi dokumentów oraz odbiera poświadczenia dotyczące przyjęcia lub zrzeczenia się spadku.

Kto może zostać notariuszem?

Notariuszem może być osoba, która skończyła 26 lat, mająca polskie obywatelstwo, korzystająca z praw publicznych i mająca zdolność do czynności prawnych. Aby zostać notariuszem trzeba zdobyć tytuł magistra prawa na polskiej lub zagranicznej uczelni, odbyć aplikację notarialną oraz złożyć egzamin notarialny w kraju.

Jak wybrać notariusza?

Notariusza można wybrać samodzielnie. Najczęściej notariusz pełni swoje obowiązki w kancelarii notarialnej, Zdarza się tak, że notariusz wykonuje swoje obowiązki poza kancelarią, np. w szpitalu lub mieszkaniu osoby korzystającej z jego usług. Wpływ na zmianę miejsca pełnienia obowiązków ma stan zdrowia strony, który to uprawnia notariusza do zmiany miejsca wykonania czynności.

Kiedy notariusz może odmówić wykonania czynności?

Notariusz ma prawo do odmówienia wykonania czynności służbowych w następujących przypadkach:

– kiedy czynność jest sprzeczna z literą prawa,
– gdy istnieje możliwość wyłączenia notariusza z wykonania usługi notarialnej,
– kiedy występują wątpliwości dotyczące stanu zdrowia oraz zdolności do wykonania czynności prawnej u jednej ze stron. Jeśli notariusz odmówi wykonania czynności służbowych bez podania konkretnej dopuszczalnej przyczyny będzie on odpowiadał cywilnie oraz dyscyplinarnie za swoje zachowanie wobec klienta.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close