Praca

Na czym polega szkolenie BHP pracowników?

Wraz z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy obowiązującą od 1 stycznia 2019, szkolenie BHP dla pracowników biurowych przestało być obowiązkowe. Niemniej jednak, każdy pracodawca może przeprowadzić wśród swoich pracowników szkolenie BHP administracyjno-biurowe, jeśli uzna, że istnieje taka konieczność. Na czym tak właściwie polega szkolenie BHP pracowników i dlaczego przestrzeganie zasad BHP w pracy jest tak ważne?

Podstawowe założenia Kodeksu pracy

Kodeks pracy jasno określa prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Jednym z głównych założeń Kodeksu pracy jest swoboda wyboru zawodu oraz wykonywanie pracy w warunkach, które nie stwarzają zagrożenia dla życia pracownika. Praca wykonywana w obecności czynników, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na zdrowie pracownika, musi być jego świadomym wyborem, a pracodawca ma obowiązek informować swoich pracowników o potencjalnych zagrożeniach, z którymi wiąże się wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Prawodawcy zgodnie uznali, że szkolenie BHP administracyjno-biurowe nie musi być obowiązkowe, gdyż ogólnie ujmując, praca w biurze nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla osoby pracującej na stanowisku biurowym. Zatem szkolenie BHP dla pracowników biurowych jest, wedle nowelizacji przepisów, możliwością, z której pracodawca może skorzystać, jeśli uzna, że istnieje uzasadniona konieczność.

Szkolenie bhp pracowników — na czym polega?

Głównym celem szkoleń BHP jest dostarczenie pracownikom informacji na temat praw i obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu pracy, które dotyczą zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik, który przeszedł szkolenie BHP wie, między innymi, ile godzin musi wypracować na podstawie umowy o pracę, na czym polega wykonywanie nadgodzin czy też ile dni wolnych od pracy przysługuje mu w roku.

Oprócz tego podczas szkolenia BHP pracownik dowiaduje się, jakie warunki pracy panują na danym stanowisku, jakie potencjalne zagrożenia dla zdrowia mogą wyniknąć podczas wykonywania pracy, jeśli pracodawca lub inni pracownicy nie będą przestrzegać zasad BHP. Dodatkowo podczas szkolenia BHP każdy pracownik dowiaduje się, gdzie może się zgłosić, jeśli uzna, że pracodawca nie przestrzega zasad i warunków zawartych w umowie.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close