Biznes

Wszystko o outsourcingu kadrowo-płacowym

Outsourcing to zjawisko, które jest coraz bardziej popularne wśród polskich przedsiębiorstw i instytucji. Polega ono na wydzielaniu i zlecaniu podmiotom zewnętrznym, czyli innym firmom, zadań, które do tej pory były wykonywane tylko przez pracowników danego przedsiębiorstwa. Outsourcing pozwala na zwiększenie wydajności tej sekcji, która jest oddelegowana do zewnętrznych wykonawców.

NA CZYM POLEGA OUTSOURCING KADROWO- PŁACOWY

Outsourcing kadrowo płacowy to wydzielenie na zewnątrz organizacji całości, albo części funkcji, które związane są z administracją kadr czy też naliczaniem płac. Obejmuje on obsługę spraw, które związane są bezpośrednio z wynagrodzeniem pracowników, sporządzaniem listy płac.Outsourcing kadrowo płacowy zajmuje się również przelewaniem wynagrodzeń pracowników na konto, rozliczeniami z wszelkiego rodzaju urzędami.

ZALETY OUTSOURCINGU KADROWO – PŁACOWEGO

Do zalet wprowadzenia tego systemu w przedsiębiorstwach należy na pewno redukcja kosztów, które związane są z mniej kluczowymi dziedzinami działalności w danej firmie. Zmniejsza się dzięki temu liczba pracowników zatrudnionych w administracji, co pozwala zaoszczędzić koszty.

Część pracowników zostaje również zwolniona z wykonywania czynności związanych z prowadzeniem administracji, co pozwala zaoszczędzony czas przeznaczyć na realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa.Ułatwiony jest również dostęp do sprawdzonych specjalistów, którzy są zatrudnieni w firmie zajmującej się outsourcingiem.Władze danego przedsiębiorstwa nie tracą również czasu na poszukiwanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z pracownikami specjalizującymi się w administracji kadrowo-płacowej.Outsourcing kadrowo-płacowy gwarantuje organizacji przeniesienie odpowiedzialności, w tym tez finansowej, wobec instytucji publiczno-prawnych takich jak Urząd Skarbowy czy ZUS, na zewnętrznego dostawcę. Outsourcing zwiększa również wydajność firmy.

PODZIAŁ USŁUG OUTSOURCINGOWYCH

W Polsce najpopularniejsze są dwa rodzaje outsourcingu kadrowo- płacowego.

Pierwszy, czyli outsourcing pełny, polega na przejęciu całkowitym konkretnej działalności przedsiębiorstwa.Drugi, czyli outsourcing selektywny, polega na wyborze zakresu usług oferowanych przez firmę zewnętrzną.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close