Biznes

Charakterystyka systemu enova365 jako najnowocześniejszego systemu ERP

Systemy ERP pojawiły się już w latach pięćdziesiątych XX wieku. To właśnie wtedy powstały pierwsze programy, służące zarządzaniu stanem magazynu. Na skutek ogromnego rozwoju technologii i przedsiębiorstw oraz nowych możliwości w biznesie doszło również do prężnego postępu w dziedzinie ERP. Praca nad systemem doprowadziła do poszerzenia jego funkcjonalności o coraz to nowe elementy m. in. płace, księgowość czy kadry. Wszystko to doprowadziło do powstania systemu znanego dzisiaj.

System enova365 jako przykład najnowocześniejszego ERP

Enova365 jest świetnym oprogramowaniem dla każdej wielkości firm. Do jego zalet należy przede wszystkim to, że można go z powodzeniem rozwijać wraz z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstw. Przejście między poszczególnymi wariantami enova365 (enova cennik) odbywa się poprzez dodanie funkcjonalności z wyższej wersji za różnicę w cenie. Omawiany system bardzo dobrze dostosowuje się do współczesnych przedsiębiorstw, na skutek nieskomplikowanego doboru kolejnych stanowisk i przejścia na wyższą wersję. Prócz możliwości rozbudowy o moduły standardowe twórcy systemu proponują także szereg aplikacji dodatkowych, posiadających specjalistyczne funkcjonalności.

Warianty systemu enova365

Enova365 cennik posiada trzy funkcjonalne warianty oznaczone różnymi kolorami – srebrnym, złotym oraz platynowym. Ponadto istnieją również warianty enova365 multi oraz standard.W wariancie enova365 multi korzystanie z oprogramowania możliwe jest na kilka sposobów. Użytkownik może łączyć się przez interfejs HTML (czyli przeglądarkę internetową), korzystać z urządzeń dotykowych (na dzień dzisiejszy oferuje się wersję dla Windows 8.1, z interfejsem Modern UI). W cenę wariantu Multi (enova365 cennik) wchodzi również wersja standard, nieobsługująca jednak platform Microsoft Azure. Wersja enova365 standard (enova cennik) korzysta z oprogramowania związanego z tradycyjnym środowiskiem Microsoft Windows. Interfejs opiera się tu o tradycyjne okienka (tzw. Windows Forms).

Użytkownik powinien posiadać stanowisko pracy, które jest wyposażone w komputer posiadający system Windows 7 lub wyższy oraz połączenie z serwerem bazy danych. Korzyści z posiadania enova365 są dla przedsiębiorstw ogromne. Pozwala na osiągnięcie rozwoju firmy, poprzez szereg różnego rodzaju możliwości takich jak np. rozwiązanie kwestii rosnącej ilości zleceń, kontrola pracowników czy przepływ informacji w danej firmie.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close