Biznes

Fuzja firm – czym jest i na czym polega?

Połączenia firm dokonywane są często w gospodarce. Przyczyny takich działań mogą być różne. Z jednej strony powodem połączenia dwóch firm może być stworzenie nowego, jeszcze silniejszego przedsiębiorstwa. Z drugiej, strony do połączenia może dojść silniejszej i słabszej firmy. Dla tej słabszej to może być jedyna szansa na przetrwanie. Połączenia firm określane są jako fuzja. Czym jest i na czym dokładnie polega?

Czym jest fuzja?

Jak wspomniano, fuzja to połączenie przedsiębiorstw. W gospodarce wyróżnić można trzy rodzaje fuzji firm. Mowa tu o fuzji poziomej, pionowej oraz konglomeratowej. Fuzja pozioma często określana jest również jako fuzja horyzontalna. Tego typu fuzja polega na połączeniu się dwóch przedsiębiorstw, które działają w tej samej branży. Przed dokonaniem fuzji firmy te mogły po prostu stanowić dla siebie konkurencję. Celem fuzji poziomem jest stworzenie silniejszego i bardziej konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Wzrasta siła produkcyjna, a tym samym pozycja na rynku. Nieco inaczej jest w przypadku fuzji pionowej. Może być ona również określana jako wertykalna. Polega ona na połączeniu się przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją tych samym produktów, ale na innych etapach. Dzięki fuzji przedsiębiorstwo uzyskuje pełną kontrolę nad procesem produkcji. Innym rodzaje fuzji jest fuzja konglomeratowa. Polega ona na połączeniu się firm działających w dwóch różnych branżach. Jak zatem widać fuzje firm mogą być różne.

Przeprowadzenie fuzji

Fuzje firm nigdy nie następują szybko. To skomplikowany proces, który najczęściej podzielony jest na kilka etapów. Wszystko zaczyna się od przygotowania do fuzji. Ważny jest to wybór sposobu rozwoju firmy. Celem jest przedstawienie jasnego celu biznesowego, do którego przedsiębiorstwo będzie dążyć po połączeniu. Kolejny etap to czas negocjacji. Na tym etapie dokonywane są potrzebne wyceny oraz wskazywane źródła finansowania. Na koniec dochodzi do etapu integracji obu przedsiębiorstw.

Fuzja więcej niż dwóch firm

Najczęściej fuzje firm dotyczą dwóch firm. Zdarza się jednak, że dochodzi także do fuzji trzech, a nawet większej liczby przedsiębiorstw. Taki proces jest już dość skomplikowany i może potrwać bardzo długo. Wszystko zależy od typu firm i celu fuzji.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close