Biznes

Jak odzyskać wierzytelność od upadłego dłużnika

Co należy zrobić, gdy dłużnik ogłasza upadłość? Jakie czynności trzeba wykonać, aby zapewnić sobie odzyskanie choć części należności? Dlaczego tak ważne jest jak najszybsze zgłoszenie wierzytelności?

Ogłoszenie upadłości a szansa na odzyskanie należności

W przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika ciągle jest szansa na odzyskanie wierzytelności. Gdy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawi się obwieszczenie o upadłości, wierzyciel ma 30 dni na Zgłoszenie wierzytelności. Przekroczenie terminu wiąże się albo z brakiem zaspokojenia wierzyciela z masy upadłościowej, albo z koniecznością uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego (obecnie ponad 800 zł). Bardzo ważne jest prawidłowe zgłoszenie wierzytelności. Muszą się w nim znaleźć wszystkie wymagane informacje. Bardzo istotne jest też prawidłowe przyporządkowanie wierzytelności do odpowiedniej kategorii.

Kto i gdzie zgłasza wierzytelność?

Należy pamiętać, że zgłoszenie wierzytelności to właściwie jedyny sposób na odzyskanie należności od upadłego dłużnika. Wierzytelność może zgłosić osobiście wierzyciel lub jego pełnomocnik. Ten ostatni może także reprezentować wierzyciela w kolejnych etapach postępowania upadłościowego.Wierzytelność trzeba zgłosić do syndyka, który prowadzi proces upadłościowy. Przeanalizuje on zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym i umieści na liście wierzytelności.

Warto też wiedzieć, że często wierzyciel otrzymuje tylko część należności.

Jak ustrzec się błędów

Prawo upadłościowe, które reguluje m.in. procedurę zgłaszania wierzytelności, jest dość skomplikowane. Bardzo łatwo jest popełnić błąd w zgłoszeniu, a to może skutkować tym, że syndyk nie uwzględni zgłaszanej wierzytelności w postępowaniu i w rezultacie wierzyciel nie otrzyma swojej należności.Rozwiązaniem może być skorzystanie z profesjonalnej pomocy przy sporządzaniu zgłoszenia. Warto wybierać doświadczonych specjalistów, którzy zajmują się prawem upadłościowym. Nie tylko pomogą wypełnić prawidłowo wszelkie formularze, ale także podpowiedzą, jakie dokumenty należy przygotować.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close