Biznes

Jak zostać notariuszem?

Notariusz jest osobą powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, który to określa miejsce jego stacjonowania. Notariusz za wykonane czynności pobiera taksę notarialną zgodną z prawem notarialnym. Czynności notarialne zazwyczaj wykonywane są w kancelarii notarialnej jednak w wyjątkowych sytuacjach może on wykonać swoje czynności w innym miejscu.

Zadania notariusza

Czynności jakie wykonuje notariusz to sporządzanie aktów notarialnych, weksli oraz czeków. Sporządzanie umów sprzedaży oraz testamentów i intercyz. Do zadań notariusza należy sporządzanie odpisów dokumentów oraz poświadczeń zgodności kopii dokumentów z oryginałem. Notariusz zajmuje się także sprawami spadkowymi, które załatwić można szybciej niż poprzez sąd. Notariusz wykonuje czynności związane z egzekucją oraz dostarcza różnego rodzaju dokumenty, a także zajmuje się przechowywaniem pieniędzy oraz papierów wartościowych.

Kto i w jaki sposób może zostać notariuszem?

Decyzję o zostaniu notariuszem można podjąć kończąc studnia magisterskie. Aby jednak zostać notariuszem trzeba zdać egzamin na aplikację oraz egzamin zawodowy, a następnie odbyć aplikację. Osoby chcące zostać notariuszem muszą mieć 26 lat oraz polskie obywatelstwo, a także korzystać z praw cywilnych i obywatelskich. Kandydat na notariusza musi dać rękojmie prawidłowo wykonywanego zawodu oraz mieć nieskazitelny charakter. Studnia jakie musi ukończyć musi zakończyć magisterką lub odbyć zagraniczne studia uznawane w Polsce.

Jak przebiegają egzaminy na notariusza?

Egzamin na aplikację notarialną jest testem pisemnym, który składa się ze 150 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Test ten trwa 2 i pół godziny i aby go zdać trzeba zdobyć 100 punktów. Po zdaniu egzaminu kandydat odbywa aplikację u notariusza wskazanego przez Izbę Notarialną, która trwa 30 miesięcy. Po odbyciu aplikacji trzeba zdać egzamin notarialny uprawniający do zostania notariuszem. Egzamin notarialny ma 3 części i trwa 3 dni. W pierwszym dniu rozwiązuje się test wyboru w czasie 100 minut, który ma 100 pytań. Drugi dzień to opracowanie projektu aktu notarialnego oraz opinii prawnej w ciągu 360 minut, a trzeci dzień to opracowanie drugiego projektu notarialnego w ciągu 240 minut.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close