Biznes

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest przez osoby, które są niewypłacalne. Ale kto może ogłosić upadłość konsumencką? Jak ogłosić upadłość konsumencką i co powinno znaleźć się we wniosku?

Czym jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać dokonane przez dłużnika lub wierzyciela. Osoba, która przez co najmniej 3 miesiące ma problemy ze spłatą zadłużenia, czyli jest niewypłacalna, może złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Oczywiście dotyczy to osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani spółki. Od 24 marca 2020 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące zasad ogłaszania procedury upadłości, dzięki czemu cały proces jest znacznie łatwiejszy.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się poprzez złożenie wniosku do sądu. We wniosku muszą znaleźć się informacje o sytuacji finansowej dłużnika. Przede wszystkim należy podać informacje na temat posiadanych nieruchomości i ruchomości oraz środków w gotówce i na kontach bankowych.

Dostarczyć należy również dowody potwierdzające istnieje długów, listę wierzycieli, zaświadczenia o zarobkach. We wniosku należy szczegółowo opisać trudną sytuację finansową, jak do niej doszło i dlaczego.

Jak złożyć wniosek?

Jak już wspomniano, wniosek może złożyć dłużnik lub wierzyciel. Dłużnik może złożyć stosowny formularz samodzielnie lub za pośrednictwem radcy prawnego lub innego pełnomocnika.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami oraz opłatą można przesłać pocztą do sądu lub złożyć w biurze podawczym.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close