Biznes

Kursy bhp dla pracodawców

Zarządzanie zakładem pracy wymaga podejmowania szeregu działań organizacyjnych. Jednym z kluczowych obowiązków przedsiębiorców są zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kursy BHP dla pracodawców umożliwiają zdobycie rzetelnej i aktualnej wiedzy z tej dziedziny.

Służba BHP w zakładzie pracy

Każda osoba prowadząca własną firmę w sytuacji, gdy zatrudnia pracowników, zobowiązana jest do zapewnienia swoim podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. BHP dla pracodawców to bardzo skomplikowana materia, której nie sposób nauczyć się samodzielnie. Dlatego udział w szkoleniu wydaje się być nieodzowny dla każdej osoby, która nie posiada w tym zakresie optymalnego przygotowania zawodowego.

Inaczej wygląda sytuacja wtedy, gdy w danym zakładzie zatrudnionych jest ponad 10 pracowników. Wówczas zadania związane z omawianą materią spoczywają na większej ilości podmiotów. Kompleksowe szkolenie BHP dla kierowników pozwala jednak kadrze zarządzającej poszerzyć swoje kompetencje w tej dziedzinie. Członkowie służby BHP uzyskują certyfikaty, które potwierdzają ich zdolności do zarządzania zakładem pracy.

Okresowe szkolenia pracownicze

Warto mieć na uwadze, iż kursy BHP dla pracodawców to nie jedyna usługa, jaką oferują ośrodki szkoleniowe. Także pracownicy powinni co pewien czas podnosić swoje kwalifikacje w omawianym zakresie. Obowiązek zorganizowania odpowiedniego szkolenia ciąży na pracodawcy. W jego ramach może uczestniczyć nawet kilkadziesiąt osób. Sprawia to, że możliwe jest optymalne przeszkolenie całej kadry w ciągu jednego dnia.

W zależności od rodzaju funkcji, jaką pełni pracownik w danym zakładzie, jest on zobowiązany do uczestnictwa w kolejnych kursach okresowych nie rzadziej niż raz na 6 lat. Najczęściej organizowane jest szkolenie BHP dla kierowników. Personel zarządzający zakładem pracy ponosi bowiem najszerszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki przy pracy oraz inne działania niepożądane.

Co obejmuje BHP dla pracodawców?

Szkolenie rozpoczyna się od przedstawienia podstawowych zagadnień prawa pracy. Osoba prowadząca zajęcia poucza osoby prowadzące zakład o ich obowiązkach względem podwładnych. Jednocześnie omawiane są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy, jak również możliwości, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close