Praca

Szkolenia BHP

Szkoleniom BHP nie podlegają wyłącznie pracownicy, ale również pracodawcy oraz kierownicy pełniący również rolę służby BHP w zakładzie pracy. Podstawę prawną odnośnie obowiązku przejścia szkolenia ustanawia rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także Kodeks Pracy, któremu podlegają zarówno pracodawcy jak i pracownicy.

Kursy BHP dla pracodawców – kto im podlega?

Definicja pracodawcy jest bardzo prosta. Staje się nim osoba lub firma w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika. Każdy pracodawca w momencie uzyskania swojego statusu jest zobowiązany przejść szkolenie. Jest ono ważne 5 lat i należy je bezwzględnie powtarzać przed upłynięciem okresu ważności poprzedniego szkolenia.

BHP dla pracodawców – co jest omawiane na kursie?

Kursy BHP dla pracodawców to przede wszystkim omówienie aktualnych przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika, a także jakie konsekwencje ponosi w przypadku ich niedopełnienia. Inne zagadnienia to między innymi ochrona pracy kobiet w ciąży oraz młodych karmiących matek, ochrona młodocianych pracowników, profilaktyczna opieka zdrowotna podwładnych oraz organizacja kontroli i nadzoru warunków pracy. Zadaniem każdego pracodawcy jest także pilnowanie, aby wszyscy pracownicy mieli aktualne szkolenia BHP.

Szkolenie BHP dla kierowników

Szkoleniom BHP podlegają również osoby pełniące funkcje kierownicze oraz rolę służby BHP w danym zakładzie pracy. Szkolenie dotyczy między innymi identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych, a także oceny ryzyka, prowadzenia nadzoru nad oceną bezpieczeństwa pracy, organizacji działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, metody eliminacji zagrożeń i szkodliwych czynników oraz związana z tym profilaktyka chorób zawodowych, organizacja szkoleń BHP oraz popularyzacja zasad dotyczących bezpieczeństwa.

Inne zagadnienia na szkoleniach BHP

Szkolenie bhp dla kierowników i pracodawców obejmują też elementy szkoleń dla pracowników jak ochrona przeciwpożarowa, rodzaje gaśnic i pożarów czy pierwsza pomoc w razie wypadków, która przydaje się także w życiu prywatnym. To także elementy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Osoby szkolące często opowiadają kursantom przykłady z życia dotyczące prawdziwych zdarzeń z miejsc pracy oraz sposoby jakimi sobie poradzono w danej sytuacji.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close