Praca

Uprawnienia gazowe w praktyce

Czy warto zdobyć uprawnienia gazowe? Tego rodzaju kwalifikacje pozwalają na pracę z sieciami gazowymi. Kwalifikacje respektowane są również poza granicami kraju, a uczestnicy stosownego kursu otrzymują rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą eksploatacji i dozoru.

Czym są uprawnienia gazowe?

Uprawnienia SEP gazowe to nazwa kwalifikacji, które pozwalają na eksploatację i na dozór sieci oraz maszyn i urządzeń gazowych. Za nadawanie tego rodzaju kwalifikacji odpowiada Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia gazowe cena jest przystępna, co sprawia, że zdecydowanie warto postarać się o ich przyznanie dla samego siebie lub dla swoich pracowników. Do uzyskania tego rodzaju kwalifikacji konieczne jest podejście do stosownego egzaminu i jego pozytywne zaliczenie.

Na co pozwalają uprawnienia gazowe G3?

Po ukończeniu szkolenia SEP G3 i po zaliczeniu właściwego egzaminu możliwe jest podjęcie pracy na stanowisku związanym z eksploatacją i dozorem sieci gazowych, maszyn oraz urządzeń. Uprawnienia gazowe G3 pozwalają między innymi na instalację i na serwis sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu gazu nie wyższym niż 0,5 MPa, a także cieszy gazowych przesyłowych. Możliwe jest także wykonywanie prac związanych z urządzeniami do produkcji i do magazynowania paliw gazowych oraz przeróbki gazu ziemnego. Kwalifikacje SEP przydają się również do obsługi generatorów gazu, turbin gazowych oraz przemysłowych odbiorników gazu o mocy większej niż 50 kW.

Kurs na uprawnienia gazowe

W czasie trwania szkolenia SEP G3 każdy uczestnik musi przyswoić zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty wykorzystywania uprawnień gazowych. Po ukończeniu szkolenia nadchodzi czas na podejście do egzaminu, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uzyskanie pozytywnego wyniku na tym egzaminie uprawnia do otrzymania odpowiednich kwalifikacji. Do kursu podejść może osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej wykształcenie podstawowe. Do rozpoczęcia kursu nie jest wymagane żadne wykształcenie kierunkowe. Większość zagadnień na kursie związana jest z budową i obsługą urządzeń gazowych, a także zasad ich bezpiecznego użytkowania . Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu prawa energetycznego, hydrauliki, ochrony środowiska, elektroniki, BHP oraz pożarnictwa. Uprawnienia gazowe przyznawane są na okres 5 lat. Po tym czasie należy wystąpić o ich przedłużenie.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close