Biznes

Kiedy stosowane są ceny transferowe?

Za ceny transferowe uważa się wszystkie te ceny, które zostały ustanowione przez firmy lub podmioty ze sobą powiązane.
Czasami powiązania mogą być rodzinne, osobowe lub kapitałowe. Najczęściej definicja tego rodzaju cen ma miejsce w obszarze dwóch spółek współpracujących ze sobą. Takie powiązania wykazują między sobą spółka matka i spółka córka, siostra.

Raje podatkowe

W bardzo wielu przypadkach stosuje się powiązania firm krajowych lub zagranicznych z przedsiębiorstwami, które mają swoją siedzibę lub swój zarząd w miejscach gdzie jest stosowana szkodliwa konkurencja podatkowa. Są to potocznie zwane: raje podatkowe.

Wchodzenie w jakiekolwiek powiązania ze spółkami o niewiadomym pochodzeniu bywa bardzo szkodliwe dla krajowych przedsiębiorstw. Samo pojęcie i używanie cen transferowych to wciąż bardzo duża zagadka dla niektórych przedsiębiorców. Dlatego też dobrze jest prowadzić współpracę ze znaną sobie spółką oraz prowadzić dokładną dokumentację takiego powiązania.

Stąpanie po kruchym lodzie

Oczywiście nie w każdym przypadku współpraca pomiędzy podmiotami powiązanymi i ustalanie pomiędzy nimi cen transferowych niesie ze sobą od razu jakiekolwiek ryzyko. Jednak mierzenie się z tym zagadnieniem samodzielnie i bez żadnego doświadczenia może czasami przynieść nieoczekiwane konsekwencje i kary. Należy więc zawsze ustanawiać ceny transferowe tak jakby to się zrobiło z firmami ze sobą nie powiązanymi. Powinny być one ustalone uczciwie i adekwatnie do danych wartości towarów i usług w określonym czasie.

Bardzo ważna jest dokumentacja, która ma miejsce w obrębie spółek powiązanych. Powinna być ona prowadzona prawidłowo a najlepiej jest zawsze skorzystać z usług profesjonalistów, którzy z takim tematem są obeznani na co dzień.

Czym są podmioty powiązane

Istnieją podmioty powiązane i niepowiązane. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku jednostki powiązane ze sobą mają wpływ na swoje działania, biorą udział w swoich zyskach i stratach i wykazują jeden podatek dochodowy. W drugim przypadku jednostki niepowiązane to takie, które nie mają ze sobą nic wspólnego.

Podmioty powiązane ustalają miedzy sobą ceny za dane towary czy usługi. Taka swoboda w wielu wypadkach pozwala na manipulowanie wartościami podatku dochodowego.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close