Technologia

Na czym dokładnie polega audyt sprawozdań finansowych?

Należy mieć świadomość, że pojęcie audytu finansowego jest używane do badań sprawozdań finansowych. Wspomniane badanie jest z kolei istotnym procesem umożliwiającym uwiarygodnić informacji badanej jednostki przedsiębiorczej. Koniecznie trzeba także zaznaczyć, że audyt sprawozdań finansowych definiuje się, jako rewizję sprawozdań finansowych.

Dlaczego warto przeprowadzać audyty sprawozdań finansowych?

Warto wiedzieć, że celem przeprowadzania omawianych audytów finansowych jest upewnienie się, czy dokumenty i informacje przedstawione przez przedsiębiorstwo są prawidłowe, a także czy nie ma w nich praktycznie żadnych nieprawidłowości. Bardzo szybka interwencja w tym kierunku będzie w stanie ochronić firmę przed ewentualnym nałożeniem kary finansowej.

Ponadto badanie sprawozdań finansowych umożliwia poznać opinie związane z sytuacją majątkową, uzyskanymi wynikami finansowymi czy potwierdzeniem rzetelności sporządzonych sprawozdań. Należy również mieć świadomość, że audyty sprawozdań finansowych przeprowadzane są przez wykwalifikowanych biegłych rewidentów.

Jakie są etapy badania audytu sprawozdań finansowych?

Warto wiedzieć, że omawiane badanie audytu sprawozdań finansowych składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich są prace wstępne, do których koniecznie należy zaliczyć określenie prawidłowości, a także wiarygodności wszystkich stosowanych procedur.

Z kolei w drugim etapie trzeba wymienić prace zasadnicze. Polegają one bowiem na sprawdzeniu prawidłowości wyceny nie tylko aktywów, ale również pasywów czy zbadaniem sprawozdań finansowych. Koniecznie jest bardzo dokładne uwzględnienie kryteriów kompletności i realności.

Ponadto audytorzy muszą udzielić porad dotyczących zagadnień księgowych, finansowych czy podatkowych. Ich obowiązkiem jest także pomoc w poprawieniu błędów i wyciągnięciu odpowiednich wniosków.

Biegły rewident

Audyt sprawozdań finansowych przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta. Koniecznie należy podkreślić, że musi on być nie tylko bardzo dokładny, ale również zgodny z opracowanym wcześniej planem działania.

Biegły rewident musi stosować odpowiednie metody rewizji finansowych. Ponadto wszystkie jego działania muszą być zgodne z normami czy przepisami prawnymi z z zakresu polityki rachunkowości.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close