Biznes

Przewóz osób busem – pomysł na biznes

Przewóz osób busem to dobry pomysł na biznes. Trzeba jednak wiedzieć, że do założenia tego typu działalności niezbędna jest licencja. Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Od czego zacząć?

Przewozy krajowe to ważny element gospodarki. Bardzo wiele osób podróżuje różnymi środkami transportu. W pierwszej kolejności należy zastanowić się czy przewozy krajowe będą wykonywane samochodem osobowym, taksówką czy może samochodem, który ma powyżej 7, ale nie więcej niż 9 miejsc przewozowych, czyli busem. Każdy z tych rodzajów transportów wymaga innej licencji.

Przewozy krajowe osób może prowadzić wyłącznie przedsiębiorca, który ma uprawnienia do kierowania pojazdem, nie został skazany za przestępstwa karno-skarbowe oraz związane z wykonywaniem zawodu. Firma musi posiadać stałą siedzibę oraz tytuł prawny do samochodu, który spełnia określone wymagania techniczne.

Licencja na przewozy krajowe osób wydawana jest na okres od 2 nawet do 50 lat.

Jak uzyskać licencję krok po kroku?

Pierwszym krokiem do uzyskania licencji na przewozy krajowe osób busem jest złożenie wniosku o licencję. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o niekaralności, wykaz pojazdów, oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji, dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w starostwie powiatowym. Urząd sprawdzi, czy są kompletne. W sytuacji, gdy zostaną ujawnione braki urząd daje 7 dni (licząc od dnia otrzymania wezwania) na ich uzupełnienie, po tym terminie wniosek zostanie odrzucony, czyli przedsiębiorca nie otrzyma licencji.

W sytuacji, gdy opłaty nie zostaną prawidłowo uiszczone urząd również daje przedsiębiorcy dodatkowy termin na ich zapłacenie. Jest to od 7 do 14 dni. Jeżeli opłaty nie zostaną zapłacone urząd zwróci wniosek.

W sytuacji, gdy wszystkie dokumenty zostały poprawnie wypełnione, opłaty zapłacone i nie występują żadne niezgodności urząd wydaje licencję na przewóz osób busem. Przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpoczęcia działalności w terminie 6 miesięcy od otrzymania licencji, w przeciwnym razie licencja zostanie cofnięta.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close