Biznes

Upadłość konsumencka – co to jest?

Trudna sytuacja finansowa sprawia nieraz, że nie sposób dopełnić swoich zobowiązań wobec różnych instytucji bankowych lub pozabankowych. W takim przypadku jedną z możliwości, by pozbyć się problemu, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na czym polega taka upadłość i kto może się na nią zdecydować?

Czym jest upadłość konsumencka?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to pierwszy krok, jaki należy powziąć, by móc liczyć na wszczęcie procedury, która wiąże się z taką formą rozliczenia z wierzycielami. Poprzez upadłość konsumencką można skutecznie i dość szybko wyjść z długów. Z tych, których dana osoba nieprowadząca działalności gospodarczej nie może spłacić.

Upadłość konsumencka pozwala zatem umorzyć dług, jeśli tylko okaże się, że dłużnik nie jest w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. W takim przypadku wierzyciele zajmują tak duży majątek osoby niewypłacalnej, jakim taki obywatel dysponuje.

Czy upadłość konsumencka jest zawsze możliwa?

Mogłoby się wydawać, że kiedy już wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotrze na właściwe biurko, zatwierdzenie go jest już czystą formalnością. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej – to sąd wydaje werdykt w tej sprawie.

Bardzo często okazuje się, że sąd nie zatwierdzi wniosku o ogłoszenie upadłości, czego powodem może być rozrzutny styl życia dłużnika, czy też jego niedbalstwo.

Co daje upadłość konsumencka?

Może się zdarzyć, że efektem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik nie tylko straci wszystkie oszczędności, ale również dach nad głową. Szczególnie wtedy, gdy mieszkanie jest jego własnością i kupił je przed przedłożeniem tego dokumentu do właściwego urzędu.

Z drugiej strony wybierając taką formę rozliczenia z wierzycielami, można w dość krótkim czasie pozbyć się wszelkich zobowiązań, których dana osoba nie może spłacić.

Nie trzeba więc martwić się o wpis do różnych rejestrów związanych z historią finansową. Zarazem trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że takie podejście wcale nie uczy odpowiedzialności dotyczącej gospodarności finansowej.

Pokaż więcej

Related Articles

Back to top button
Close